Lastnik strani in domene PGGH.com

PGGH d.o.o.
[PODJETJE ZA GOZDNE GRADNJE IN HORTIKULTURO d.o.o.]
Kosarjeva ulica 4
2000 Maribor – Slovenija
Telef.: +386 2 234 25-70
Fax: +386 2 234 25-80
e-mail: info@pggh.com

TRR: SI56 04515-0000713749 pri NKBM | IBAN: SI56045150000713749 | SWIFT: KBMASI2X | MATIČNA ŠT.: 5943582 | ID za DDV: SI66288045 | OSNOVNI KAPITAL: 482.882,95 EUR | Vpis v sodni register: OKROŽNEGA SODIŠČA V MARIBORU – številka vložka 1/09878/00 | Pristojno sodišče: Okrožno sodišče Maribor

Na teh straneh predstavlja podjetje PGGH d.o.o. svoje delo, svoje dejavnosti in omogoča kontaktiranje preko e-mail formularja.

Vsa vsebina internetne strani PGGH d.o.o. je zakonsko zaščitena. Vsako kopiranje in razmnoževanje, tudi po delih, je prepovedano in zaščiteno z zakonom o avtorskih pravicah. Vsi podatki, ki jih vsebuje stran www.pggh.com., so last PGGH d.o.o..
Njihova uporaba, razmnoževanje in reprodukcija v katerikoli obliki je prepovedana, brez izrecnega soglasja PGGH d.o.o.. Škoda in posledice,ki bi nastale z uporabo vsebine teh internetnih strani, je izključena. Vsako razširjanje vsebin internetnih strani PGGH d.o.o. v komercialne namene je brez pisnega soglasja PGGH d.o.o. prepovedano. PGGH d.o.o. ne bo posredoval ali prodajal nobenih uporabniških podatkov tretjim osebam.

(Images:Kamnica)