SPIRALNI
PILOTI

Z IZVAJANJEM NAČRTOVANJA IN SPIRALNIH PILOTOV UVAJAMO V SLOVENSKO GRADBENO INDUSTRIJO NAPREDNI SISTEM ZA TEMELJENJE NA SLABONOSNIH TERENIH, ZAVAROVANJE PLAZOV IN SANACIJE POSEDKOV OBJEKTOV.

S tehnologijo spiralnih pilotov omogočamo izvajanje betonskih del brez pomanjkljivosti, ki jih srečujemo pri izvajanju zabitih pilotov oz. betonskih vrtanih pilotov.

Spiralni piloti so projektirani za prevzem obremenitev večine aplikacij temeljenja. Spiralni piloti so takoj po aplikaciji pripravljeni za prevzem obremenitev.

NAŠE STORITVE

S tehnologijo spiralnih pilotov omogočamo izvajanje betonskih del brez pomanjkljivosti, ki jih srečujemo pri izvajanju zabitih pilotov oziroma betonskih vrtanih pilotov.
Spiralni piloti so projektirani za prevzem obremenitev večine aplikacij temeljenja. Spiralni piloti so takoj po aplikaciji pripravljeni za prevzem obremenitev.

Proces

Piloti se običajno vgrajujejo s standardnimi goseničnimi ali kolesnimi bagerji s priključkom motorja za navor, ki spremlja navor, dosežen med vgradnjo, da se preveri zasnova.

Spiralni piloti se premaknejo do vnaprej določenih (projektiranih) nosilnih plasti z vrtenjem jeklenih gredi z motorjem za navor, ki je pritrjen na bager. Več jeklenih sekcij se poveže z vijačnim spojem, sekcije pa se dodajo, da se doseže celotna globina pilota.

Spiralni piloti, ki so strateško zasnovani vzdolž gredi, prodirajo v zemljo brez vrtanja in premikanja zemlje, medtem ko se navor skrbno spremlja med napredovanjem pilota. Končni odčitek navora se opravi na zadnjem 1 m napredovanja, da se zagotovi, da piloti dosegajo zahtevano konstrukcijo, preden se končajo na pravilni osnovni ravni.

Spiralni piloti lahko zadržijo nefakturirane (SWL) osne obremenitve do 300 kN, dvižne obremenitve do 200 kN glede na razmere v tleh in bočne obremenitve do 25 kN. Večje bočne sile je mogoče omejiti z dodatkom betonskega obroča na vrhu glave pilota.

Za pravilno razlago zahtevanih projektnih in navornih nosilnosti je potrebno podrobno poznavanje podpovršinskih pogojev (zlasti vrste plasti tal, ravni plasti in trdnosti (vrednosti SPT ‘N’)) do globine.

Po zaključku se lahko vrh pilota na različne načine poveže s konstrukcijo z neposredno povezavo z jekleno prirobnično ploščo ali s ploščo/rebrom v betonu.

Prednosti

  • Stalna ali začasna uporaba
  • Odstranitev z uporabo iste opreme in metode, kar zmanjšuje vpliv na okolje
  • Ponovna uporaba, torej trajnostni izdelek
  • Lahko se naloži takoj, kar zmanjša čas in stroške programa
  • Lahko se namesti v vseh vremenskih razmerah
  • Ni poškodb/razbitja
  • Lahko se vgradi v onesnaženo zemljo
  • Lahko se vgradi v večino talnih pogojev
  • Brez hrupa in vibracij med vgradnjo
  • Zagotavljanje kakovosti

Podjetje PGGH lahko uporabi bogato znanje in izkušnje, da ponudi in uspešno izvede optimalno rešitev. Za spremljanje in potrditev učinkovitosti ter izpolnjevanja zahtevanih meril za posedanje je mogoče izvesti statično obremenitveno testiranje.