Nizke
gradnje

Uživajte vse življenje.

Izberemo prave materiale, jih skrbno preizkusimo in mojstrsko vgradimo. Dobili boste osebno kakovost življenja in ohranitev visoke vrednosti.
Vemo, kako dragoceni so viri ogrevanja, in gradimo tako, da toplota ostane v notranjosti. To boste finančno še posebej cenili.

Spreminjamo
preteklost.
In prihodnost.

Za razliko od visokogradnje se nizkogradnja nanaša na področje gradbeništva, ki je odgovorno za načrtovanje in gradnjo objektov na zemeljski površini ali pod njo. Poleg tega se v nizkogradnjo uvrščajo tudi mostovi.Zavest o kakovosti izvedbe in dokončanje v skladu s časovnim načrtom zaznamujeta PGGH-ejev sloves visoko zmogljivega partnerja na področju gradnje cest in mostov. Desetletja izkušenj, stalen nadaljnji razvoj in vizija izvedbenih možnosti koristijo našim strankam. Gradbeni materiali, od katerih nekatere proizvajamo v lastnih gramoznicah, asfaltnih ali betonskih obratih, se med drugim uporabljajo pri oblikovanju mestne krajine, gradnji železnic, pri gradnji cevovodov in kanalizacije, pri gradnji cest in mostov, pa tudi pri tlakovanju. Stroškovna ozaveščenost do naročnika je prav tako del norme pri velikih projektih kot pri ljubeče zasnovanih domačih dovozih.