Nizko
gradnje

Uživajte vse življenje.

Izberemo prave materiale, jih skrbno preizkusimo in mojstrsko vgradimo. Ohranili si boste visoko kakovost bivanja in vrednost objekta. Vemo, kako dragoceni so viri ogrevanja, zato gradimo tako, da toplota ostane v notranjosti. To boste finančno še posebej cenili.

Spreminjamo
preteklost.
In prihodnost.

Za razliko od visokogradnje se nizkogradnja nanaša na področje gradbeništva, ki je odgovorno za načrtovanje in gradnjo objektov na zemeljski površini ali pod njo. Poleg tega se v nizkogradnjo uvrščajo tudi mostovi.

Zavest o kakovosti izvedbe in dokončanje v skladu s časovnim načrtom zaznamujeta PGGH-jev sloves visoko zmogljivega partnerja na področju gradnje cest in mostov. Našim strankam koristijo desetletja izkušenj, stalen nadaljnji razvoj in vizija izvedbenih možnosti. Gradbeni materiali, od katerih nekatere proizvajamo v lastnih gramoznicah, asfaltnih ali betonskih obratih, se med drugim uporabljajo pri oblikovanju mestne krajine in gradnji železnic, cevovodov, kanalizacije, cest, mostov, pa tudi pri tlakovanju. Stroškovna ozaveščenost do naročnika je del norme tako pri velikih projektih kot pri ljubeče zasnovanih domačih dovozih.