Industrijski
objekti

Prostor za optimalne delovne in procesne tokove.


Kot generalni izvajalec zagotavljamo vse gradbene storitve za postavitev stavbe. Zlasti pri industrijski gradnji, kjer je glavni poudarek na načinu gradnje, ki izpolnjuje naročnikove zahteve glede objekta na najbolj ekonomičen način, je koordinacija vseh strok v pristojnosti generalnega izvajalca.

Spreminjamo
preteklost.
In prihodnost.

Enako razmišljanje velja za vse velikosti proizvodnje; v ospredju so dobro premišljene, pravilne dimenzije, variabilni načrti, postavitve strojev, individualni delovni procesi in preproste spremembe uporabe. Prilagodljivost za spremembe, razširitve, predelave in možnost nadaljnje rasti podjetja naj bi našim strankam omogočila boljše poslovanje danes in jutri.

Tehnično razumevanje, natančno delo, prvovrstno usposabljanje in bogate izkušnje so temelj za funkcionalen način gradnje, kot se zahteva za industrijske obrate, in zagotavljajo dolgoletno obratovanje. Podjetje PGGH si pri industrijski gradnji postavlja najvišje standarde. Paleta postavljenih objektov sega od spremljajočih prometnih objektov, kot so protihrupne ograje in parkirne ploščadi, do odlagališč odpadkov in vodnih rezervoarjev, ki morajo izpolnjevati najvišje varnostne standarde.

Dobro počutje povečuje produktivnost.
Prostor za ljudi; srečanja, umik in osredotočeno delo – za to ustvarjamo pravi socialni okvir. Prilagodljivost prostorov, zdrava klima ter izogibanje hrupu in emisijam vodijo do merljivega povečanja produktivnosti vaših zaposlenih.
Samoumevno je, da so naše pisarniške stavbe zasnovane tako, da so energetsko učinkovite in zgrajene na ustrezen trajnosten način.

Gradnja struktur in prostorov za kompleksne naloge; ljudje, stroji in tehnologija na enem mestu – za to ustvarjamo učinkovite pogoje.

Vse je zasnovano premišljeno in pametno povezano v mrežo, da bi našim strankam zagotovili oprijemljive in dolgoročne konkurenčne prednosti.

Vse storitve mojstrov gradbenikov opravi naše podjetje, izvajajo pa jih naši zaposleni. To prinaša zagotavljanje kakovosti, hitro gradnjo in izračunljive stroškovne prednosti.